Střední škola informatiky a finančních služeb
Cisco Networking Academy

Střední škola informatiky a finančních služeb (SŠINFIS) je členem celosvětové sítě škol ve vzdělávacím programu Cisco Networking Academy (CNAP), zaměřeného na přípravu budoucích IT odborníků nejen v oblasti počítačových sítí. Úvodní kurzy tohoto programu jsou začleněny přímo do výuky povinných předmětů oboru Informační technologie a jsou tedy přístupné všem jeho žákům zdarma.

K čemu jsou kurzy CNAP dobré?

Které kurzy CNAP se na SŠINFIS vyučují?

kurz určen pro:
IT Essentials: PC Hardware and Software všichni žáci I. ročníku
CCNA R&S: Introduction to Networks všichni žáci II. ročníku
CCNA R&S: Routing & Switching Essentials žáci III. ročníku s rozšířenou výukou počítačových sítí a kybernetické bezpečnosti
CCNA R&S: Scaling Networks dobrovolně
CCNA R&S: Connecting Networks dobrovolně
NDG Linux Essentials všichni žáci III. ročníku
CCNA Security dobrovolně

Kurz CCNA Security nabízíme jako jediná střední škola v Plzeňském kraji.

K čemu jsou průmyslové certifikáty?

Odborná kvalifikace v IT se dá prokázat více způsoby, např. přímou zkouškou, předešlou praxí, absolvovaným oborem či typem školy. Další možností jsou získané certifikáty - někde jsou výhodou, jinde dokonce požadavkem. Každý z nich má nějakou váhu a záleží na tom, kdo jej vydává a kdo jej posuzuje. Mezi v praxi nejrozšířenější patří certifikáty od společnosti Cisco, především CCNA. Právě na získání certifikátu CCNA (a dalších) se naši žáci mohou během studia připravit. Jedná se především o tyto certifikace:

Rozhodne-li se žák získat některou z těchto průmyslových certifikací (jsou to placené testy, nejbližší testovací centrum Pearson VUE je v Praze) a dosahuje-li v průběhu studia dobrých výsledků, dostává jako student CNAP na tyto zkoušky 50% slevu.

Kdo na SŠINFIS kurzy CNAP vyučuje?

učitel kurz
Mgr. Pavla Lopatová
  • IT Essentials
Mgr. Jan Baťko
  • CCNA R&S
Mgr. Petr Zima
CCNA R&S, CCNA Security, CCAI
  • CCNA Routing and Switching
  • CCNA Security

Všichni vyučující podílející se na výuce kurzů jsou kvalifikovaní lektoři CNAP vyškolení v ITC.

Kolik se platí?

Veškeré výhody členství v CNAP jsou pro všechny žáky ZDARMA, a to včetně:

Pro srovnání: Pokud si IT odborník z praxe zvyšuje kvalifikaci a přihlásí se na školení v některém z komerčních školicích středisek, zaplatí např. za kurz ICND1 (což je ekvivalent prvních dvou kurzů CCNA R&S) cca 25 000,- bez DPH. (zdroj)

Kde nalézt další informace?