Infomace pro návštěvníky z organizací zapojených do projektu eduroam.
Informations for visitors from 'eduroam capable' organizations.

Pokrytí

Celý areál na Borech, Klatovská 200 G (BI, BII, hala) a Domov mládeže, Čelakovského 1.

ESSID

Vysílané ESSID: eduroam

Zabezpečení bezdrátové sítě: WPA2-podnikové (ověřování 802.1x, zabezpečení WPA2 s šifrováním AES)

Poskytované IP adresy

Eduroam na SSINFIS poskytuje privátní IPv4 adresy pomocí DHCP. Protokol IPv6 není podporován.

Nastavení firewallu

Některé porty jsou blokovány.

Roamingová politika

Kontakty

Petr Zima: zima(zavinac)ssinfis.cz

Coverage

Whole campus is covered.

ESSID

Broadcasted ESSID: eduroam

Wireless network security: WPA2-Enterprise (802.1x authentication, WPA2 with AES)

IP addresses

Eduroam at SSINFIS provides private IPv4 addresses through DHCP. IPv6 protocol is not supported.

Firewall settings

Some ports are blocked.

Roaming policy

Contacts

Petr Zima: zima(at)ssinfis.cz