Škola

Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G

SŠINFIS je příspěvkovou organizací, jejíž zřizovatelem je Plzeňský kraj.

Organizace zahrnuje:

- střední školu

- domov mládeže

- školní kuchyni a jídelnu

- školní výdejnu a školní bufet

Hlavní činnost organizace:

- výchova a vzdělávání žáků

- ubytování, stravování a výchova žáků ubytovaných na domově mládeže

Kromě hlavní činnosti nabízíme veřejnosti a firmám:

- pronájem víceúčelového hřiště s nafukovací halou

- pronájem klasických učeben

- pronájem učeben s prostředky ICT

- kopírovací služby, vazby a laminování

- kurzy Základy práce na PC a Efektivní využívání PC a další

- bližší informace získáte v sekci "Pronájmy"

Pracoviště:

- Klatovská 200 G, Klatovská 200 C, hala - škola

- Čelakovského 1 - domov mládeže

Výroční zprávy

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

V souladu s dikcí zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, základní informace, které je škola povinna zveřejňovat, jsou zpřístupněny v kanceláři školy, ředitelně, na úřední desce školy, informační tabuli v přízemí školy či prostřednictvím osobního jednání.

Vyřizování stížností, oznámení a podnětů

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací

Přehled nejdůležitějších právních předpisů, kterými se ředitelka školy při výkonu své působnosti řídí

// BBCLONE STATISTIC