Studium a aktivity školy

Naším hlavním úkolem je naplnit cíle středního vzdělávání dané školským zákonem. Cestu ke splnění se snažíme obohatit o nové, zajímavé prvky a aktivity, které žákům nabízíme i v mimoškolním čase. Společně s žáky a jejich rodiči chceme budovat pozitivní image školy s tvůrčím duchem, školy s přátelskou atmosférou, do které se žáci i učitelé rádi vracejí a veřejnost ji hodnotí jako dobrou školu.

 

Pravidelné školní projekty a akce:

 

Jako jediné střední škole v Plzeňském kraji nám byl udělen certifikát Škola udržitelného rozvoje 1. stupně. Rozvoj ekologické (environmentální) gramotnosti tvoří jedno z průřezových témat, v jeho rámci se zapojujeme do mnohých soutěží, projektů a pestrých aktivit.

Jsme členy Klubu ekologické výchovy (KEV),o.p.s., které soustřeďuje jednotlivé pedagogické pracovníky, školy, další instituce a organizace zajímající se o environmentální vzdělávání a výchovu. Klub ekologické výchovy patří mezi kluby UNESCO a jeho hlavním cílem je rozvíjet komplexní pojetí ekologického vzdělávání a výchovy v zájmu podpory udržitelného rozvoje. KEV je kolektivním členem České společnosti pro životní prostředí, jejímž prostřednictvím může spolupracovat s mnoha oblastmi výrobní i nevýrobní sféry v České republice a členem mezinárodní ekologické organizace Zelený kříž, jejíž ústředí je v Ženevě.

// BBCLONE STATISTIC