Chcete si zvýšit kvalifikaci a najít práci, která vás bude nejen živit, ale i bavit?

 

                               

Logistické a finanční služby

Forma vzdělávání: dálková

 

Kód a název oboru vzdělání:
37 - 42 - M/01 Logistické a finanční služby

 

Studium:

  • podpora studia e-learningovými kurzy
  • praxe v logistických firmách
  • možnost dalšího studia na VŠ

ORGANIZACE VÝUKY:

Výuka v dálkové formě probíhá formou konzultací, stanovených učebním plánem a rozvrhem hodin na příslušný školní rok. Studium je čtyřleté, konzultace probíhají jednou týdně, v úterý, zpravidla v době od 12:25 h do 18:20 h. Protože se nejedná o kombinované studium, je žádoucí průběžná docházka žáka.

 

ŠKOLNÉ:

SŠINFIS je veřejná škola, příspěvková organizace, proto žáci vzdělávání v dálkové formě neplatí školné.

 

 

 

 

Zaměření:

  • podnikání v logistických a finančních službách

 

Uplatnění absolventa:

  • na trhu logistických, finančních, bankovních či pojišťovacích služeb
  • v obchodně-podnikatelské sféře

 

 

Profil absolventa

 

Učební plán

 

 

 

Učebna odborné přípravy pro obor 37-42-M/01 Logistické a finanční služby a 37-51-H/01 Manipulant poštovního provozu a přepravy byla vybavena Českou poštou, s.p.

// BBCLONE STATISTIC