Další vzdělávání pro veřejnost

Vzdělávání je důležité pro všechny. Může znamenat lepší uplatnění na trhu práce, v případě ztráty zaměstnání se snadněji hledá místo nové. Naše nabídka dalšího vzdělávání pro veřejnost je zaměřena na uchazeče všech věkových kategorií, seniory nevyjímaje a na uchazeče od základního vzdělání výše.

NABÍDKA KURZŮ:

kurzy krátkodobé

ostatní kurzy

rekvalifikační kurzy

// BBCLONE STATISTIC