Průvodce přijímacím řízením pro školní rok 2019/2020

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

18-20-M/01 Informační technologie

37-42-M/01 Logistické a finanční služby

37-51-H/01 Manipulant poštovního provozu a přepravy

Máte zájem o

3letý vzdělávací obor s výučním listem Manipulant poštovního provozu přepravy 37 – 51 – H/01?

 • Vyplňte přihlášku – přihláška ke stažení
 • Podejte ji osobně ve škole nebo zašlete poštou do 1. března 2019
 • Nebojte se jednotné přijímací zkoušky – není součástí přijímacího řízení
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti nevyžadujeme
 • Předpokládáme přijmout 30 uchazečů, podle kritérií stanovených ředitelkou školy – kritéria ke stažení
 • Výsledky přijímacího řízení zveřejníme na webu školy 23. 4. 2019
 • Nezapomeňte podat zápisový lístek do 10 pracovních dní od zveřejnění výsledků!

nebo se zajímáte o

4letý vzdělávací obor s maturitní zkouškou Logistické a finanční služby 37 – 42 – M/01?

a 4letý vzdělávací obor s maturitní zkouškou Informační technologie 18 – 20 – M/01?

 • Vyplňte přihlášku – přihláška ke stažení
 • Podejte ji osobně ve škole nebo zašlete poštou do 1. března 2019
 • Jednotná přijímací zkouška je součástí přijímacího řízení – řádný termín 12. a 15. 4. 2019
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti nevyžadujeme
 • Přijímací řízení proběhne podle kritérií stanovených ředitelkou školy – kritéria ke stažení
 • Výsledky přijímacího řízení zveřejníme na webu školy 29. 4. 2019
 • Nezapomeňte podat zápisový lístek do 10 pracovních dní od zveřejnění výsledků!

 

Přijímání žáků do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 353/2016 Sb.,o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění.

 

// BBCLONE STATISTIC