Školní poradenské pracoviště

Nakládání s informacemi a důvěrnými daty o žácích a rodičích, se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Ve školním poradenském pracovišti pracuje speciální pedagožka Mgr. Eva Polanová, výchovná poradkyně Mgr. Miroslava Hesová a školní metodička prevence Mgr. Lucie Martínková. Koordinační tým ŠPP se pravidelně schází s ředitelkou školy a zástupci třídních skupin. Školní poradenské pracoviště spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem, Policií ČR a dalšími odborníky.

ŠPP denně nabízí pomoc při:

  • řešení výukových a výchovných problémů nebo složitých životních situací
  • přechodu na jinou střední školu
  • nezvládnutí postupů při učení (studijní styly a techniky správného učení)
  • školní neúspěšnosti (prevence proti předčasnému odchodu ze vzdělání)
  • mapování vztahů v třídním kolektivu
  • kariérovém a profesním zaměření žáků a volbě vysoké školy
  • řešení možnosti osobnostního rozvoje a sebepoznání problematiky mezilidských vztahů
  • řešení otázek krizové intervence, zneužívání alkoholových a drogových závislostí, gamblerství

 

Kontakt :

Mgr. POLANOVÁ EVA, speciální pedagožka

přízemí  B1, kabinet č. 125

telefon: +420 377 477 522

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

konzultační hodiny: úterý a čtvrtek 8:00 - 14:30 (po dohodě kdykoliv)

 

Mgr. HESOVÁ MIROSLAVA, výchovná poradkyně

1. poschodí B1, kabinet  č. 223

telefon: + 420 377 477 516

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

konzultační hodiny: ČT 07:30 - 08:00 (po dohodě kdykoliv)

 

Mgr. LUCIE MARTÍNKOVÁ, školní metodička prevence

1. poschodí B1, kabinet č. 215

telefon: +420 377 477 526

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

konzultační hodiny: ČT 07:30 - 08:00 (po dohodě kdykoliv)

// BBCLONE STATISTIC