Pronájmy

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ S NAFUKOVACÍ HALOU V AREÁLU ŠKOLY

Hřiště s povrchem Spurtan WT má rozměry 46 x 25 m. Výška stropu je 10 m. K dispozici jsou šatny, sprchy a sociální zařízení.

Vybavení haly umožňuje provozovat:

  • Aerobik
  • Florbal
  • Futsal, sálová kopaná
  • Házená
  • Nohejbal
  • Tenis
  • Volejbal

K jednotlivým sportovním činnostem je možné využívat technické zázemí, které tvoří elektrická přípojka 220 V, branky (pro házenou jsou ukotveny), mantinely, sloupky pro tenis, nohejbal a volejbal, sítě, světelná tabule a věž pro rozhodčího. Při provozování volejbalu jsou k dispozici dvě hřiště.

Cena pronájmu haly na 1 hodinu je v pracovní dny 400,- Kč, ostatní dny 420,- Kč.

Volné termíny:

Pondělí - 14:00 - 15:00

Pátek - 19:30 - 21:00

Sobota - rezervace pro turnaje - akce minimálně 3 hod.

V případě zájmu rezervaci můžete provést na tel. č. : +420 377 477 507 nebo +420 777 364 090.

UČEBNY

Nabízíme možnost pronájmu v odpoledních hodinách:

  • učebna vybavená počítačem a dataprojektorem s možností připojení na internet
  • počítačová učebna s připojením na internet.

Cena bude stanovena dohodou.

V případě zájmu kontaktujte Ing. Jolanu Šmejkalovou +420 377 477 507, popř. ředitelku školy.

// BBCLONE STATISTIC