Závěr školního roku 2018/2019

Prázdniny se kvapem blíží a my jsme v posledním červnovém týdnu. V tomto týdnu jako každoročně uklidili žáci se svými učiteli třídy, vyklidili šatny, nanesli květiny do jídelny, aby přečkali horké léto.

Ve středu 26/6 si vyučující připravili pro naše žáky tematickou prohlídku Plzně a ve čtvrtek 27/6 proběhly třídní výlety do plzeňského okolí. Jak si tyto dva dny naši žáci užili, to posuďte sami.

V těchto parných červnových dnech vyrazili hoši a dívky z 1. A do středu města poznávat historické památky a významné osobnosti z oblasti dějin, výtvarného umění i samozřejmě literatury. Ve středu nejprve zavítali do Lochotínského parku, poté i na tzv. Kilometrovku. Při extrémních teplotách se saharským vzduchem se většina žáků držela ve stínu a příkladně dodržovala pitný režim. Ve čtvrtek měli žáci v plánu zhlédnout známou plzeňskou výtvarnou “klasiku” - Theatrum Mundi. V přilehlých uličkách mohli pak pozorovat i další historické budovy či artefakty.

Žáci třídy 1. E vyrazili vlakem do Starého Plzence na exkurzi v Bohemia Sektu. Prohlídka byla zajímavá a paní průvodkyně skvěle vyprávěla. Dozvěděli se například, jak se sekt vyráběl dříve a nyní, viděli jednotlivé fáze přípravy a snažili se představit si milion litrů - takový objem měl obří tank, u kterého stáli.  Druhý den žáci uklidili nejen třídu a šatní skříňky, ale vyčistili i okolí školy a prostříhali keře ve školním miniparku. Na závěr vyrazili do Škodalandu.

Ve středu si žáci 1. F prohlédli památky v centru Plzně, zopakovali si historické slohy a významné osobnosti spojené s Plzní, na závěr se v parném dni odměnili velkou zmrzlinou. I druhý den probíhal za slunečného počasí, proto se třída vydala na pláž Ostende k Velkému Boleveckému rybníku. Tam si žáci odpočinuli, popovídali a samozřejmě došlo opět i na studené nápoje a zmrzlinu.

Dne 26.6. se třída 1. M účastnila třídního turnaje v minigolfu v Borském parku. I přes úmorné vedro se všichni žáci snažili o co nejlepší výsledek. Na závěr první 3 vítězné týmy obdržely medaile. Další den se žáci vypravili do Borského parku na procházku spojenou se sportovními aktivitami (do minifotbalového utkání se nakonec zapojili i učitelé), která byla zakončena piknikem na dece v přírodě.

Třída 2.A se vzhledem k dozorující vyučující zajímala o významné literární osobnosti Plzně, hlavně o Josefa Kajetána Tyla. U sochy daného spisovatele si žáci zkusili zavzpomínat, co o dané osobnosti ví. Poté si prohlédli výstavu u vědecké knihovny a prošli si vstupní prostory vědecké knihovny, kde alespoň na chvíli našli útočiště před sluncem. Ve čtvrtek místo do rozpáleného města vyrazili do přírody. Prohlédli si Sofronku, (ne)nakrmili daňky v blízkém výběhu, smočili nohy ve všech rybnících, které cestou potkali. Největším lákadlem vsak bylo slíbené osvěžení na konci cesty – zmrzlina či ledová limonáda.

Den si žáci 2. E užili. Navštívili Starý Plzenec a prohlédli si závod Bohemia Sekt. Potěšila je hlavně návštěva sklepů, kde bylo 12°C a venku 37° stupňů! Druhý den vzorně uklidili šatny a třídu, pak vyrazili do přírody - směr Litická přehrada.

Čtvrteční plán pro 2. F - 35 kilometrová turistika po Plzni - nevyšel. Slunce pražilo, voda docházela, stánky se zmrzlinou nejsou na každém rohu. Rybník Košinář, kde si chtěli zchladit alespoň nohy, byl vypuštěný. Túra byla tedy z provozních důvodů zkrácena na 29 km.

Při procházce městem si žáci 2. M povídali česky a anglicky o zajímavých místech v centru Plzně. Nejdříve došli k Velké Synagoze, o které se žáci dozvěděli, že je druhá největší v Evropě a třetí největší na světě. Následně se prošli Prešovskou ulicí na náměstí, kde si povídali o dalších známých památkách z doby gotiky, renesance a baroka. Druhý den si žáci prošli Sigmundovu stezku a těšili se na slíbenou zmrzlinu.

Exkurze 3. A „Jak šel čas“ centrem Plzně v parném dni zahájila  třída ve stínu Borského parku, kde si žáci nejprve vyhledali on-line informace o památkách na plzeňském náměstí od těch nejstarších gotických, renesančních, až po ty nejmodernější stavby. Pak už následovala prohlídka reálných památek a novodobých staveb na náměstí Republiky a v jeho okolí.

Kde se před nebývale vysokými letními teplotami skrývala třída 3. E? Cíl byl jasný, rozhodně opustit město. Cesta z města vedla procházkou k Velkému Boleveckému rybníku, kde žáci spásu hledali ve stínu stromů. Na koupališti Ostende se občerstvili a naladili se na nadcházející sladké dny prázdnin.

Středeční extrémně horké dopoledne 3. F věnovala prohlídce historického centra Plzně. Žáci už ví, jakou barvu má klika plzeňské radnice, kolik sloupů podpírá balkón Velkého divadla či které osobnosti mají své památníky v sadovém okruhu.

V pátek 28/6 jsme rozdali vysvědčení, zazvonil zvonec a letošního školního roku je konec...

„Můžeš podnikat“

Projekt „Můžeš podnikat“ k nám opět 25. 6. 2019 zavítal se zajímavými prezentacemi podnikatelů ze sousedních krajů. Přednášek se účastnili žáci napříč třídami, kteří jednou budou stát před rozhodnutím nechat se zaměstnat nebo začít podnikat? Dva přednášející různého věku i profesí jim tedy převyprávěli své podnikatelské příběhy. Zaměřili se jak na úskalí soukromého podnikání, tak i na jeho kladné stránky. Žáci se pak rozdělili do skupinek a sami se museli zamyslet nad otázkou, o které cestě oni sami uvažují a své názory obhájit. Diskuze v menších skupinkách byla velmi plodná a probíhala s podporou našich přednášejících. Během skupinové práce vzniklo také mnoho dotazů. 

Workshop organizace AIESEC

Cíle udržitelného rozvoje Jako jednu z posledních akcí letošního školního roku připravila organizace AIESEC, kterou všichni známe zejména prostřednictvím projektu Edison, zajímavý workshop, zaměřený na téma ekologie.

Na začátku setkání lektorky seznámily žáky třetích ročníků s Cíly udržitelného rozvoje, které představují program OSN, ve kterém se snaží poukázat na současné problémy světa a apelovat na mladé lidi, aby se zamysleli a něco udělali pro zlepšení života na naší planetě.

Workshop byl zaměřený na téma ekologie, zejména na problémy s plasty, jejich tříděním a hromaděním v přírodě. Žáci během semináře aktivně diskutovali a ve skupinkách si připravili krátké prezentace, ve kterých představili svoje návrhy a nápady, jak problémy s plastovým odpadem řešit.

Seminář se u našich žáků setkal s pozitivním ohlasem, všichni účastníci se shodli na tom, že do budoucna bude nutné tento problém řešit ještě důsledněji než nyní, protože množství tohoto odpadu stále narůstá.

Ručičky kraje 2019

Již třetím rokem jsme se v úterý 18. června 2019 zúčastnili na nádvoří krajského úřadu Plzeňského kraje ve Škroupově ulici přehlídky středních škol a řemesel Ručičky kraje. Letos jsme na stánku prezentovali naši školu a nabídku oborů, ale hlavně ukázky výuky a mimoškolních aktivit. Návštěvníkům přehlídky jsme ukazovali, jak pracujeme se stavebnicemi Arduino, létáme s kvadrokoptérou nebo dronem s použitím vysílaček a brýlí či stavíme letadlo v rámci kroužku robotiky. Velkému obdivu čelil náš nový bankomat, který sestrojili a naprogramovali žáci Plzeňské první fiktivní banky, a.s. s pomocí vyučujícího. Peníze samozřejmě nevydával skutečné, ale fiktivní. Kromě toho všeho jsme zde trhli rekord, zajistili jsme účast 297 žáků partnerských základních škol. Takže pevně věříme, že můžeme o sobě tvrdit, že ručičky máme opravdu šikovné.

Technical English – No problem!

Tak jako každý rok, i letos prokázali žáci prvních ročníků oboru IT svoje získané znalosti z technické angličtiny v soutěži Technická angličtina – žádný problém!

Do soutěže bylo nominováno čtrnáct nejlepších žáků ze tříd 1. E a 1. F. Po písemném testu, který obsahoval otázky, související se všemi výukovými moduly a tématy, postoupilo do ústní části pět nejlepších soutěžících. Všichni z nich získali v této části maximální počet bodů, jejich výkony byly výborné. Na základě součtu bodů z obou částí soutěže se na prvním místě umístili žáci Petr Drasík z 1. E a Ondřej Moravcsík z 1. F. Druhé místo obsadil Vašek Krepindel z 1. E, Patrik Sýkora z 1. F skončil třetí a krásné čtvrté místo získal Dominik Řezáč z 1. F.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme za výborné výsledky v této náročné odborné soutěži. Věříme, že i v příštím školním roce budeme hodnotit skvělé soutěžící tak jako letos.

// BBCLONE STATISTIC