Články

Rekvalifikační kurzy

Zájemcům o získání nebo zvýšení stávajícího stupně vzdělání a kvalifikace nabízíme rekvalifikační kurzy zakončené závěrečnou zkouškou. Rekvalifikace je zabezpečována na základě výuky oborů vzdělání, které má škola zapsané v rejstříku škol a školských zařízení.

Naše nabídka rekvalifikačních kurzů:

 

Název rekvalifikačního kurzu Rozsah Další informace
Základy obsluhy osobního počítače - přihláška 40h zde
Obsluha osobního počítače - přihláška 80h zde
Správce operačních systémů pro malé a střední organizace - přihláška 200h zde

 

Vyberte si rekvalifikační kurz a požádejte o jeho proplacení úřad práce!

Podle ustanovení § 109a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, si může uchazeč/zájemce o zaměstnání zabezpečit rekvalifikaci sám.

Informace o rekvalifikačních kurzech na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace

Formulář žádosti pro úřad práce zde (http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana/zajem o zvolenou rekvalifikaci.pdf)

// BBCLONE STATISTIC